více než softwarová řešení

Správa dokumentů


Efektivní správa dokumentů DMS

Digitalizace, integrace a správa dokumentů s informačním systémem BCS umožní efektivním způsoberm vybudovat v podniku či jakékoliv jiné organizaci dokumentační systém (označovaný jako Document Management System).