více než softwarová řešení

BCS - řízení obchodu


BCS – řešení obchodních vztahů (CRM, SRM)

 • ADR – Správa adresáře organizací (kontakty, účty, správa komunikace)
 • CRM – Řízení vztahů se zákazníky (poptávky, nabídky, historie obchodních případů, poprodejní podpora a spolupráce…)
 • SRM – Řízení nákupního procesu (kvalifikace dodavatelů, schvalování nákupu, hodnocení dodávek, reklamace)
 • SML – Evidence smluv (odběratelské, dodavatelské – včetně vystavování)OBJ – Evidence objednávek (odběratelské, dodavatelské – včetně vystavování)
 • ZAK – Řízení zakázek (technicko-obchodní a termínová specifikace zakázek, potvrzování zakázek, sledování průběhu)
 • EXP – Řízení expedice (příprava a realizace dodávek, dodací listy, balicí listy, doprava)SKL – Prodejní sklad (využití pro obchodní organizace)
 • FAK – Vystavování faktur (vystavování a tisk zálohových a vyúčtovacích faktur: tuzemsko/zahraničí, daňové/nedaňové, ruční/vazební - ze zakázek/skladu/expedice, položky faktur s vazbou na katalog/ceník)
 • PEN – Penalizační faktury (Přijaté penalizační faktury, Vydané penalizační faktury)
 • ZAL – Zálohy (Úhrady záloh, Likvidace záloh, Zůstatky záloh, Odečtené zálohy)
 • EVI – Evidence písemností (uznání závazků)
 • CES – Cestovní příkazy