více než softwarová řešení

Produkty a řešení


Proč naše produkty:

 • Chcete snížit náklady a získat nové zákazníky?
 • Nestačí Vám již pouze tradice a zkušenost?
 • Máte problémy analyzovat chyby?
 • Chcete měnit procesy, ale stávající systém Vám to neumožňuje?
 • Chcete nejen zajistit legislativní změny, ale získat i nové vlastnosti informačního systému (internet, elektronická fakturace, bankovnictví, výkaznictví, manažerské nástroje … )
 • Máte starosti se zabezpečením svých dat a chtěli byste přejít na nové technologie (Windows, SQL)

Máme řešení:

 • Řízení podle cílů (Management by Objectives) -  efektivní forma fungování našich produktů
 • Procesní řízení (Process Management) - nalezení slabých míst existujících procesů
 • Optimalizace základních obchodních a zakázkových činností (SRM, CRM)
 • Redefinice a nové řízení podpůrných procesů, zachycení všech procesů ekonomických a evidenčních činností včetně
 • DMS – Document management system
 • Nalezení a následné měření sady klíčových ekonomických ukazatelů efektivity a výkonu (KPI – Key Performance Indicator)
 • Nové manažerské nástroje (možnost definování v BCS)

Nosný produkt BCS (Business Control System) se řadí už teď k systémům, které v oblasti zpracování podnikových informací má data dokonale strukturovaná, integrovaná s vlastním dokumentačním systémem DMS a chráněná v zabezpečených databázích.  To vše proto:

 • aby byly informace průkazné, rychle vyhledatelné a napomáhaly řízení procesů (může nás napadnout vidět u všech evidencí oskenované originály, abychom se k nim rychleji vyjadřovali, nemuseli je hledat po kancelářích, přílohy odesílaly mailem…)
 • abychom z dat zajistili výstupy potřebné pro naše analýzy a rozhodnutí (kromě generování výkazů a reportů je dnes zapotřebí automaticky spouštět různé dávky přenosů dat, umět filtrovat a řadit údaje prakticky podle libovolných kritérií, provádět nad nimi výpočty, které budou rozhodovat o významných krocích v řízení podniků, pracovat s ukazatelovým systémem včasného varování apod.)
 • aby byly informace dostupné těm, kdo je potřebují (nezbytný systém oprávnění)
 • aby data byla chráněna před těmi, kdo by je mohly zneužít (klid uživatele – „nechci, tedy ani nemůžu“) a aby bylo zjistitelné, pokud se něco přihodí, proč se tak stalo