více než softwarová řešení

BCS - ekonomické aplikace


BCS – aplikace vyspělého ekon​omického systému

 • VYF – Vydané faktury  (Deník vydaných faktur, Přehledy pohledávek a úhrad, Opravné položky k pohledávkám)
 • DOF – Přijaté faktury (Evidence a schvalovaní došlých faktur, Tisk krycího listu k faktuře, Automatizovaná předkontace, Deník přijatých faktur, Přehledy závazků a úhrad)
 • BAN – Bankovní výpisy (Evidence bankovních výpisů, Úhrady-párování s doklady pohledávek a závazků, Automatizovaná předkontace, Internetové bankovnictví)
 • POK – Pokladní operace (Vystavování a tisk pokladních dokladů, Automatizovaná předkontace, Úhrady-párování s doklady pohledávek a závazků, Pokladní kniha)
 • PEN – Penalizační faktury (Přijaté penalizační faktury, Vydané penalizační faktury)
 • ZAL – Zálohy (Úhrady záloh, Likvidace záloh, Zůstatky záloh, Odečtené zálohy)
 • OST – Ostatní doklady (Evidence a schvalování ostatních dokladů, Kontace, Úhrady)
 • UCE – Účetnictví (Účetní rozvrh a druhy účetních dokladů, Účetní období deníku, Účetní doklady, Převzetí účetních záznamů z analytických evidencí, Tisk účetního dokladu (sborníku), DPH, Obratová předvaha, Hlavní kniha, Uzávěrka)
 • MAJ – Evidence majetku (Pohyby drobného/investičního majetku, Přejímací řízení, Vyřazení, Kontace, Odpisy, Tisk protokolu o zařazení, hlášení přebytečného majetku a protokolu o vyřazení majetku)
 • ROZ – Plán a čerpání rozpočtu (využití též pro rozpočtové organizace, možnost účtování na činnosti, paragrafy a položky rozpočtu)
 • VYK – Výkazy (Definice, export a import struktur základních výkazů, Výpočet a variantní tisk výkazů pro zadané období, Tisk výkazů včetně detailů)