více než softwarová řešení

Atraktivní výhody vystavování samofaktur v BCS


Umožnit odběrateli vystavovat daňové doklady za své dodavatele je nejen ze zákona umožněno, ale přináší i výhody. Tato forma označovaná jako "self-billing" ušetří nezanedbatelné náklady spojené s fakturací svých služeb/zboží dodavateli snížením chybovosti vystavovaných faktur, eliminací nákladů na tisk a odesílání faktur a větší garancí plateb u odběratele. Odběratel pak při vystavování samofaktur ve svém systému BCS dosáhne snížení/zrušení nákladů na příjem, kontrolu a další zpracování zaslaných faktur od dodavatelů, stejně jako snížení nákladů spojených s prodlením plateb kvůli chybné/pomalé likvidaci došlých faktur (včetně i příp.skenování a schvalování dokladů). Vystavením faktur za dodavetele (např. OSVČ) z poskytnutých podkladů (např. výrobních listů) se navíc předejde rozporům v prokazování správných údajů, čímž se šetří náklady na reklamace. V písemném zplnomocnění odběratele dodavatelem k vystavování dokladů jeho jménem a závazku, že takto vystavený doklad přijme, lze proto sjednat i kratší splatnost, než je obvyklá. V systému BCS je připraven unikátní systém automatizace generování číselných řad, účtování a likvidace závazků pro jednotlivé i sběrné dodavatelské samofaktury.