více než softwarová řešení

BCS - výrobní procesy


BCS – logistika výrobních procesů

  • TPV – Technická příprava výroby  (konstrukce - kusovníky, technologie – operace postupů, změnové řízení výrobku)
  • TOS -  technická a termínová specifikace výrobní zakázky
  • ERD – Evidenční rozpiska dílů (rozdělení zakázek na části – pro spec.zakázkovou výrobu)
  • PLZ – Plánování zakázek (plánování a vykazování práce na zakázkách, individuální úpravy včetně možností importu zákaznických objednávek z jiných systémů, např.ABRA - plánovací tabule GNT)
  • GNT – Plánování BCS-Gantt (integrace struktury a aktivního grafu, simulace, automatizované funkce pro plánování, vykazování práce – zákaznické úpravy)
  • SPV – Sledování průběhu výroby (odhlašování operací, speciální úpravy pro slévárenství, příp. jiné evidence dle charakteru výroby)
  • CON  - Kalkulace a controlling zakázek
  • MTZ – Skladové hospodaření a optimalizace výdeje materiálu (např. pro hutní materiál)
  • NAR – Hospodaření nářadím včetně využívání čárového kódu (samostatná aplikace)