více než softwarová řešení

Služby (SW, HW), podpora (hot-line)


Servis a další služby techn​ické podpory

Společnost PROMA vychází ze skutečnosti, že nejdražší v oblasti správy výpočetní techniky a počítačových sítí je udržování jejich bezkolizního provozu, a to při současné potřebě aktualizace podle podmínek a nastalých změn. Využití znalostí a schopností udržet hardwarové a softwarové zázemí pro firmy je neodmyslitelné bez odborníků. PROMA nabízí na základě dlouholetých zkušeností servis se zárukou nejvšší kvality služeb technické podpory.

Správa operačních systém​ů, aplikací, hot-line, help-desk

Správa počítačových sítí a udržování provozu serverů včetně aplikačních programů spouštěných v operačních systémech:

  • Microsoft Windows
  • Novell Netware
  • Linux – Intel

Hot-line je určen pro telefonickou podporu zákazníků, tedy uživatelů softwarových produktů firmy PROMA nebo k řešení technických požadavků klientů na základě servisních smluv. Pomocí internetové aplikace help-desk je možné po ověření uživatelského jména a hesla zadávat a řešit požadavky, chyby, dotazy, evidovat reklamace funkčnosti a problémové situace. Sdělení zadaná přes web PROMA jsou prostřednictvím e-mailu okamžitě zadaná ke zpracování. Vzdálená podpora umožňuje technikovi firmy PROMA pracovat vzdáleně s Vaším počítačem (serverem) s respektováním Vašeho soukromí a utajením případných důvěrných a citlivých informací. Pokud souhlasíte s vyžitím této služby, např. pro rychlé řešení havarijních stavů, spojte se telefonicky s odpovědnou osobou, která Vám tuto vzdálenou podporu zajistí.

Správa počítačů a notebo​oků

Kontroly a zajisťování oprav včetně reinstalací počítačů a notebooků :

  • testování a monitorování stavu, přeinstalace systému, optimalizace, profylaxe
  • instalace a upgrade aplikačních software
  • antivirové a antispamové kontroly
  • defragmentace, příp. zajištění oprav disků, příp. likvidace PC a notebooků

Odborných znalostí problematiky informačních systémů a legislativy lze využít k provádění auditů, kontrolní činnosti a při poradenství v oblasti výpočetní techniky