více než softwarová řešení

Verze


Verze BCS - poslední aktualizace

 • 1.8.2017
  • tvorba sumačních faktur, úprava ve formulářích
  • vratné kroky (zrušení storna)
  • úpravy při uzávěrkách
  • nové možnosti nastavení prvků v konfiguraci BCS
 • 1.5.2017
  • alternativní formuláře (promítnutí do všech modulů BCS)
  • zapracování EET v rámci hotovostních pohybů (individuální domluva instalací)
  • generování pokladního dokladu k úhradě faktury přímo z evidence faktur
  • časové rozlišení s komfortem automatického vytváření účetních zápisů do budoucích období
  • další vazby na Výrobu LHE 4000 (tvorba faktur za dopravné z dodacích listů)
 • 1.10.2016
  • jazykové mutace pro tisk zahraničních faktur (německy, anglicky)
  • úprava vazeb BCS Forester na dodací a výrobní listy z LHE Výroba 4000 (LA43, LA41)
  • nový modul Vystavování samofaktur
  • úprava číselných řad, předkontací a adresáře (CRM) - přidání nových prvků a funkcí
  • zjednodušení vystavování faktur s korespondenční (doručovací) adresou
 • 2.1.2016
  • legislativní upgrade (kontrolní hlášení DPH)
  • nové uživatelské rozhraní - tlačítka pro spouštění aplikací
  • úpravy pro vystavování zahraničních faktur
  • kopie pokladních dokladů
  • datové můstky (export do SW Pohoda, Money S3)
 • 2.10.2015
  • Upgrade ekonomických modulů BCS (vč. BCS Forester)
  • DPH - zjednodušení pro krácený odpočet a přenesenou daňovou povinnost
  • nová funkce rozepisování účetních kontací
  • nové sestavy informativních výstupů (účtování před zahrnutím do účetního sborníku)
  • "informativní" hlavní kniha, obratová předvaha, výkazy
 • 7.5.2014
  • Plánování zakázek jako nový modul v BCS (plánování a vykazování práce...)
  • úprava vazeb na plánovací tabuli - graf GANT
  • výstupní sestavy - plán činností
  • výstupní sestavy - provedené činnosti
  • úpravy a vylepšení v jednotlivých aplikacích BCS
 • 21.1.2014
  • úpravy konfigurace a úvodní obrazovky BCS (grafika pozadí, info hot-line...)
  • ikony na ploše pro rychlé spouštění aplikací
  • import dat ze systémů třetích stran
  • XML-formát pro sestavení souboru elektronického podání daň.přiznání k DPH
  • úpravy a vylepšení v jednotlivých aplikacích BCS (včetně sestav rekapitulací)
 • 22.10.2013
  • aplikace BCS-Forester (oborové řešení), úpravy v nastavení účtování
  • doplnění funkcí do adresáře a CRM (volání ARES, OR-justice, www-stránek)
 • 2.1.2013 - legislativní upgrade (změny sazeb DPH) - nutná konzultace PROMA
 • 20.1.2012 
  • úpravy pro rychlejší načítání dat do seznamů
  • obnovení
  •  stornovaného dokladu (za daných podmínek)
  • oceňovací rozdíly pohledávek a závazků
  • doplnění parametrů pro výběry do sestav
 • 22.12.2011
  • zrychlení výpočtu Hlavní knihy (měsíční přehledy)
 • 29.11.2011
  • potvrzování dobropisů (vyvedení zvláštní funkce)
  • doplnění kontrol při editaci přijatých faktur
  • úpravy reportovacího systému (rozšíření konfigurace pro výběrová okna)
  • doplnění sestav
  • úprava aplikace Soupis daňových dokladů
 • 10.11.2011
  • zobrazení firmy v patičkách tištěných sestav
  • úprava tisku přehledu v Hlavní knize
 • 8.9.2011
  • úprava zámků (zvýšení zabezpečení obsluhy v síťovém provozu)