více než softwarová řešení

Audity IT, zabezpečení


​Bezpečnostní monitoring​ BCS

Společnost PROMA vyvinula v systému BCS na základě základních principů bezpečnosti v IS vlastní bezpečnostní monitoring. Jedná se zejména o tyto funkce logování:

 • záznamy vstupů do jednotlivých aplikací (monitorování využívání systému)
 • sledování doby přístupu jmenovitých uživatelů (zatěžování systému)
 • ukládání informací o všech uživatelích při přihlášení do systému (včetně tzv. zástupců)
 • záznamy, kdo a kdy pořídil jaký výstup (monitoring využití reportů)
 • záznamy výběrových podmínek při zadávání sestav (které informace se získávaly)
 • možnost předávat parametry do reportů s údaji „kým a kdy vytištěno“ (autorizace sestav)

Tyto možnosti společně s protokolováním změn v databázi pomáhají naplnit bezpečnostní požadavky mezinárodních norem (zejména ČSN  ISO/IEC 15408 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT), jejichž cílem je čelit hrozbám v předpokládaném provozním prostředí.

Monitoring hovorů telefonní ústředny (MHTÚ)

Program MHTÚ hromadně zpracovává údaje, které jsou poskytovány podnikovou ústřednou.  Detailně sleduje čas strávený telefonováním a telekomunikační výdaje spojené s projekty, zakázkami, marketingovými akcemi apod., a to ve skupinách, které si sami zvolíte. Kromě daleko přesnějšího měření těchto hodnot nebudete muset platit za služby výpisů hovorů.

Funkce:

 • tarifikovaní odchozích hovorů
 • sledování příchozích hovorů
 • možnost přiřazení telefonních čísel ke skupinám
 • vyhodnocování globální i podle nejrůznějších kritérií:
  • provolané částky, čas telefonování
  • jednotlivé klapky, osobní čísla, skupiny
  • zvolené období
  • různé kombinace předchozích
 • předdefinované výstupní sestavy (připraveny pro tisk)
 • možnost tvorby vlastních sestav
 • srovnání s jinými tarify

Software:

 • databáze MS SQL, možnost MS ACCESS databáze, případně jiné datové prostředí
 • struktura klient-server, server jako IIS služba, klient libovolný internetový prohlížeč