více než softwarová řešení

ZVVZ GROUP, a.s.


Dlouhodobá spolupráce začínající v r.1992 vybudováním tehdy největší počítačové sítě v ČR na bázi optických kabelů

TOŘD - technicko-obchodní řízení divizí

Business Control System:
ERP-informační systém zahrnující: obchod, MTZ,  technologii, výrobu, expedici, fakturaci, ekonomiku, evidenci majetku, manažerské informace, CRM, SRM…)
- 20 prováděcích projektů, od r.2004 rutinní provoz cca 500 uživatelů, bezpečnostní monitoring a kontrolní systém BCS

Název projektu / činnost: 
TOŘD, BCS, servis