více než softwarová řešení

Plánování a vykazování v BCS doplněno o pokročilé vyhodnocování


Představte si plánovací tabuli, kde máte všechny důležité informace na jednom místě a kde vyladíte pracovní náplň celému kolektivu. Každý pak vidí, kdy má co dělat, zaznamená pouze začátek a konec operace na zakázce či výrobní dávce. Díky provázanosti na logistické a finanční moduly BCS nebo jiných ERP systémů (např. ABRA G3) vysledujete efektivitu výroby do poslední koruny. Široká škála reportů je doplněna o generované grafické výstupy pro manažerské rozhodování. Integrální zahrnutí "hodnoty práce" do organizace obchodních a výrobních procesů přinese navíc udržitelné pracovní vztahy. Pokročilým vyhodnocováním kapacit a zpřesňováním norem dojde prokazatelně i k nečekaně rychlé návratnosti investice do implementace takového systému.