více než softwarová řešení

Konfirmační dopisy k dokladové inventuře v BCS, úvěrové limity


Málokterý informační systém umí generovat písemnosti nutné k odsouhlasení závazků a pohledávek a ten, který to umí, se většinou nechlubí, kolik ušetří práce jeho uživatelům při jejich hromadném odesílání. Informační systém BCS nyní nabízí důležité nástroje pro potvrzování zůstatků vykazovaných v účetnictví, mj. i týkajících se ověřování existence a správné výše nezaplacených faktur. 

Konfirmační dopis (jak je tato písemnost odborně nazývána) přitom přímo nenahrazuje oboustranný právní akt - písemné prohlášení nazývané Uznání závazků (a pohledávek) - ten musí být podepsán statutárním orgánem, příp.osobou, která je za společnost oprávněna jednat (ne pouze účetní, příp. auditorem).  Přestože tedy potvrzení konfirmačního dopisu dlužníkem ověřuje správnost účetních záznamů, nemusí být pro vymáhání pohledávek dostačující. Mezi další způsoby uznání závazku ze strany dlužníka patří placení úroku z dlužné částky (na základě penalizačních faktur) a částečné plnění závazku, což lze opět podrobně dokladovat z výpisů informačního systému BCS.

Doporučujeme proto řešit problematiku vymáhání dluhů komplexně a průběžně během celého účetního období, nejen v době účetních závěrek. K tomu v systému BCS jsou nově připraveny další nástroje, nejen generování a evidence písemností, ale například i vyvinutý systém úvěrových limitů. Naši konzultanti jsou k dispozici Vám s řešením poradit.