více než softwarová řešení

Partnerská spolupráce


Společnost PROMA vyvinula vlastní metodiku a metagenerátor aplikací Speeding Business Application. V rámci tohoto projektu výzkumu a vývoje zjednodušila na maximální míru postup při vývoji databázových aplikací, které splňují současné požadavky na moderní  systémy. Jste-li softwarová firma, vývojář nebo máte analytické zkušenosti či kontakty na zájemce o databázovou aplikaci vyžadující stabilní a spolehlivou klient-server platformu, tak právě vám je určena naše nabídka spolupráce. Kontaktujte nás, rádi se setkáme a projednáme další postup. Toto rovnocenné partnerství a spojení sil při dalším vývoji spolu s nabízenými nástroji pro urychlení vývoje aplikací se může stát bezkonkurenční.

Nabídka platí i pro ty, kteří cítí potřebu převést starší aplikaci do modernějšího vývojového prostředí a nemají zkušenosti či dostatečné vlastní kapacity na přeprogramování systému. I toto je cesta: spojit týmy a navázat partnerskou spolupráci, při které na sebe výsledky nedají dlouho čekat.

Typy spolupráce (na základě smlouvy a vzájemně výhodných podmínek):

  • jednorázová spolupráce, kdy má firma nebo středisko IT svůj vývojářský tým, ale potřebuje zavést novou aplikaci nebo technologii, ve které nemá dostatek zkušeností nebo kapacit, potom lze na základě jednorázové smlouvy při vývoji a zavádění aplikace či technologie společně zpracovat projekt a dodat systém či pouze asistovat například formou konzultací, školením apod.
  • trvalá spolupráce s cílem zaměření na oblasti, kde si partneři nekonkurují a profilují se do odborně garantovaných specifických oblastí včetně poradenství
  • občasná nebo periodická činnost např. audity a kontrolní činnost, pro prověření vhodnosti a využívání systémových řešení (SW,HW), legislativy apod.