více než softwarová řešení

ERBA Lachema


Dlouhodobá spolupráce, implementace dílčích částí informačního systému (aktuálně BCS-DIM), zajištění přenosů dat, školení

IS-PC (do roku 2010)

Správa drobného majetku (aktualizace r.2013)

Název projektu / činnost: 
BCS-DIM