více než softwarová řešení

APATOR METRA s.r.o.


Komplexní ERP-systém IS-PC vč. TPV, plánování a řízení výroby, controllingu, manažerských nadstaveb budovaný od r.1996 pro METRA Blansko, následně METRA Šumperk, neustálá údržba provozu na základě servisních smluv, od r.2011 změna vlastníka na APATOR-METRA

Název projektu / činnost: 
IS-PC, servis