více než softwarová řešení

Legislativní a odborná podpora


V rámci setkání uživatelů lesnických systémů, které proběhlo 20.-21. června 2019, byly prezentovány novinky v systému BCS (finanční plán, tvorba a čerpání rezerv, sledování výkonů), ale také dopady legislativních změn 2019, zejména v oblasti DPH. Účastníci ocenili možnost individuálního nastavení definovatelných výkazů a užívání barev pro lepší orientaci obsluhy. Setkání nabídlo i prostor pro odbornou diskusi, z kterého si odnášíme zajímavé podněty pro další vývoj.